Bạn Đã Biết Về “Thay Đổi” Chương Trình Đầu Tư Nhập Tịch Ở Grenada Chưa ?

Đầu tư nhập quốc tịch (CBI) là một chương trình của Chính phủ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào quốc gia bằng cách cung cấp quyền công dân để đổi lấy một khoản đầu tư vào Grenada. Quy trình xét duyệt hồ sơ nhanh chóng và hiệu quả, với 03 năm đầu tư vào bất động sản, thời hạn này hiện nay là ngắn nhất trên thế giới. Grenada đã giới thiệu Chương trình đầu tư nhập quốc tịch cho mọi công dân toàn thế giới đang tìm kiếm một quốc tịch thứ hai. 

aerial view photo of boat on body of water and a view of mountain

Chính phủ Grenada đã ban hành sửa đổi các quy định về đầu tư nhập tịch Grenada nhằm đem đến một lựa chọn mới cho việc đầu tư vào các dự án được chấp thuận đủ điều kiện.

Kể từ ngày 01/04/2019, chương trình đầu tư nhập tịch Grenada sẽ có một số thay đổi như sau:

1. Đối với các dự án được chấp thuận thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch: Mỗi đương đơn phải đầu tư tối thiểu là 220,000 USD cộng với quỹ đóng góp chính phủ ít nhất 50,000 USD. Mỗi đương đơn sẽ là người đồng sở hữu căn hộ/ bất động sản với ít nhất một đương đơn chính khác.
 
 

2. Đối với các dự án được chấp thuận không thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch, hoặc đối với những nhà đầu tư muốn là người sở hữu duy nhất của căn hộ/ bất động sản, sẽ phải đầu tư tối thiểu là 350,000 USD cộng với quỹ đóng góp chính phủ ít nhất 50,000 USD. 
Đơn vị đầu tư nhập tịch Grenada (CBI) sẽ tiếp nhận đơn với chính sách đầu tư mới kể từ ngày 01/04/2019. 

Xem thêm: 
Bạn biết về chương trình đầu tư nhập tịch ở Montenegro chưa?
Những thay đổi mới nhất về chương trình đầu  định cư EB5 Mỹ 

Để đăng ký tư vấn trực tiếp, riêng tư 1:1 hãy liên hệ ngay Gbico qua Hotline:0911.49.33.44 hoặc Website: gbico.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.