Cập nhật mới nhất về những cải cách chương trình EB-5 tính đến năm 2017

Chúng ta hãy nhìn vào những lần tái cấp phép gần đây kể từ năm 2016 và những cải cách đang được đề xuất để có thể hiểu rõ hơn về những cải cách EB-5 trong năm 2017 và những gì đang diễn ra ở phía trước.

Chương trình EB-5 thí điểm (thường được biết đến là “Chương trình EB-5 thông qua Trung tâm vùng”) luôn yêu cầu phải được tái cấp phép định kỳ bởi Quốc hội để tiếp tục hoạt động theo luật của Hoa Kỳ. Chương trình đã thực hiện việc tái cấp phép nhiều lần kể từ khi được ban hành lần đầu tiên vào năm 1992, và nhiều lần chương trình đã được gia hạn thêm một khoảng thời gian nhất định mà không có sự thay đổi. Mối quan tâm của chính phủ về việc lạm dụng các chương trình thí điểm ngày càng lớn đã dẫn đến việc cập nhật và cải cách chương trình liên tục.

Tháng  09  năm 2015

Vào ngày 30 tháng 09 năm 2015, Chương trình EB-5 thí điểm được tái cấp phép sau khi được gia hạn trong 3 năm bởi Quốc hội Mỹ kể từ tháng 09 năm 2012 mà không có bất kì sự thay đổi nào. Chương trình thí điểm sẽ chấm dứt tái cấp phép vào ngày 01 tháng 10 năm 2015. Trước thời hạn tái cấp phép, Quốc hội đã không đưa ra được một dự luật nào để xem xét ở cả Hạ viện và Thượng viện, để lại Quốc hội với một trong hai sự lựa chọn của việc gia hạn chương trình mà không có thay đổi, hoặc chấm dứt chương trình. Vào ngày 30 tháng  09 năm 2015, Quốc hội đã thông qua một nghị quyết tiếp tục bao gồm việc gia hạn của chương trình EB-5 (cùng với việc gia hạn cho chương trình E-Verify, chương trình Conrad-30 Waiver, và chương trình Non-Minister Religious Worker Visa). Việc gia hạn ngắn hạn của Chương trình EB-5 được thông qua vào ngày 11 tháng 12 năm 2015 như “tái cấp phép trực tiếp” –gia hạn chương trình mà sẽ không có sự thay đổi nào cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2015.

Tháng 12 năm 2015

Trong đợt gia hạn chương trình EB5 này, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (R-Iowa) và Patrick Leahy (D-Vermont) đã giới thiệu một dự luật cải cách chương trình EB-5 là sẽ tăng số tiền đầu tư tối thiểu là 800,000 USD cho việc đầu tư vào các Khu Vực Việc Làm Mục Tiêu (hay còn gọi là khu vực TEA) và lên đến 1,2 triệu USD cho các khoản đầu tư không nằm trong phạm vi khu vực TEA. Dự luật sẽ được sửa đổi theo luật định của TEA có thể hội đủ điều kiện như các khu vực việc làm mục tiêu – TEA sẽ bao gồm các khu vực nông thôn, các căn cứ quân sự đóng cửa, hoặc các khu vực mà ở đó có tỷ lệ thất nghiệp là 150% tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc. Dự luật này sẽ còn có thêm báo cáo và tuân thủ các yêu cầu chính cho cả Trung tâm vùng và các doanh nghiệp liên quan đến Trung tâm vùng, bao gồm các biện pháp để giải quyết các vi phạm trong chương trình EB-5.

Sau nhiều cuộc thảo luận, một dự luật sắp được thông qua khi các nhà phát triển dự án lớn ở các thành phố như New York, Los Angeles và Miami ra sức thuyết phục Quốc hội bác bỏ các dự luật (trong đó có hầu như tất cả các khu vực phát triển, không phải TEA, đòi hỏi các nhà đầu tư tham gia phải đầu tư cao hơn mức 1.2 triệu USD). Các vận động hành lang trong việc bác bỏ các dự luật đã thành công. Khi được biết rằng dự luật thỏa hiệp của ông sẽ không được thông qua bởi Quốc hội, Thượng nghị sĩ Grassley đe dọa sẽ bác bỏ toàn bộ chương trình EB-5. Mặc dù có những tranh cãi xung quanh việc tái cấp phép nhưng chương trình EB-5 vẫn được gia hạn mà không có bất kỳ sự thay đổi cho đến ngày 09 tháng 12 năm 2016.

Tháng 09 năm 2016

Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ về ngành Tư pháp- Bob Goodlatte đưa ra một dự luật để cải cách chương trình EB-5 mà phần lớn tương tự với dự luật trước đây của Thượng viện. Thượng nghị sĩ Grassley đã thông qua dự luật mạnh mẽ của Chủ tịch Goodlatte và các thành viên Conyers rằng sẽ mang lại cho chương trình đầu tư nhập cư EB-5 trở lại với ý định ban đầu của nó. Điều này sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các dự án đầu tư tại các tiểu bang trên khắp đất nước khi mà nó được đảm bảo rằng những người xấu phải chịu trách nhiệm, cho dù họ cũng đang tìm kiếm một visa hoặc quản lý một dự án đi chăng nữa. Chúng tôi cần các biện pháp mạnh để khống chế gian lận, tăng tính minh bạch, và chắc chắn rằng cả nhà quản lý của Hoa Kỳ và các nhà đầu tư nước ngoài biết mỗi đồng đô la được đến và đi về đâu. Chương trình sẽ kết thúc nếu không có những cải cách để bảo vệ lợi ích của Mỹ, an ninh quốc gia và những khu vực cần đầu tư.

Những ý kiến của Grassley đã phản ánh những khẳng định trước đó của ông ấy vào tháng 12 năm 2015 rằng chương trình EB-5 sẽ hết hiệu lực nếu những cải cách không thể được thoả thuận. Dự luật của Goodlatte đã được lên kế hoạch để lấy ý kiến vào ngày 14 tháng 09 năm 2016, nhưng nó không được đưa vào để thảo luận. Kết quả là không có cải cách nào cho chương trình EB-5 được ban hành vào tháng 09 năm 2016, nhưng thay vào đó chương trình được tiếp tục gia hạn mà không có bất kỳ sự thay đổi nào cho đến ngày 09 tháng 12 năm 2016.


Tháng 12 năm 2016

Sau cuộc bầu cử Tổng thống đầy biến động, một dự luật bao gồm bãi bỏ những cải cách EB-5 lan truyền giữa các thành viên trong Quốc hội Hoa Kỳ; Tuy nhiên, dự luật chính thức không được công bố để lấy ý kiến. Vào thời khắc quan trọng trước khi chương trình EB-5 hết hạn vào ngày 09 tháng 12 năm 2016, chương trình EB-5 đã được gia hạn mà không có bất kỳ sự thay đổi cho đến ngày 28 tháng 04 năm 2017.


Tháng 01 năm 2017

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã đưa ra một thông báo về đề xuất đơn đề nghị sửa đổi các quy định về chương trình EB-5 phân loại nhà đầu tư và các Trung tâm vùng có liên quan để tạo ra sự thay đổi về luật và hiện đại hóa chương trình EB-5. Những thay đổi đề xuất có liên quan nhiều nhất đến nhà đầu tư EB-5 và những người có chuyên môn về việc tăng số tiền đầu tư tối thiểu cho khu vực TEA và không thuộc khu vực TEA, và sửa đổi các định danh về TEA. Để phản ánh giá trị hiện nay của đồng đôla Mỹ của các khoản đầu tư được thành lập bởi Quốc hội vào năm 1990, DHS đề nghị tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên 1,8 triệu USD trong khu vực không thuộc TEA và 1,35 triệu USD cho khu vực TEA. DHS cũng đề xuất cải cách các định nghĩa về TEA để đảm bảo tính nhất quán trong xét xử TEA và đảm bảo rằng định danh này “tuân thủ chặt chẽ với ý định của Quốc hội”. Theo những quy định hiện hành, thẩm quyền chỉ định một khu vực như TEA được trao cho các quan chức tỉnh bang, những người đang chịu áp lực từ nguồn vốn tỉnh bang của họ để khuyến khích phát triển kinh doanh trong bang. Kết quả là, các cơ quan nhà nước có tham gia vào “Dữ liệu thống kê dân số của vùng” và các hình thức khác của “việc sắp xếp gian lận những khu vực bầu cử” để mở rộng các khu vực ở tiểu bang của họ được chỉ định là TEA, đã vượt xa mục đích ban đầu của khu vực TEA để có mức đầu tư tối thiểu theo chương trình EB-5. DHS đang tìm cách loại bỏ khả năng của các bang để chỉ định khu vực TEA và đề nghị thay vì làm theo chỉ định của nó thì một đề nghị có thể sẽ làm cho nó khó khăn hơn cho dự án theo Trung tâm vùng để TEA đạt được số tiền đầu tư tối thiểu thấp hơn.
Những ý kiến về cải cách được đề xuất trở lại bởi DHS vào ngày 11 tháng 4 năm 2017. Thảo luận và thực hiện các quy định mới có khả năng kéo dài đến tháng 6 năm 2017 mới được hoàn thành.


Tháng 2 năm 2017

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-Calif) và Chuck Grassley (R- Iowa) giới thiệu dự luật S. 232 với đề xuất huỷ bỏ chương trình EB-5.


Nhà đầu tư EB-5 cần cẩn trọng nhận thức được những khả năng có thể thay đổi trong chương trình và chuẩn bị về việc gia tăng số tiền đầu tư tối thiểu cũng như chuẩn bị các phương pháp về định danh Khu vực việc làm mục tiêu TEA. Việc trình đơn I-526 trước khi áp dụng bất kỳ cải cách sẽ mang lại cho nhà đầu tư một cơ hội để đáp ứng yêu cầu USCIS với vốn đầu tư 500.000 USD. Những nhà phân tích về EB5 đang giám sát chặt chẽ quá trình cải cách EB-5 và chúng tôi sẽ cập nhật cho khách hàng những thông tin mới có giá trị.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng tham khảo tại website www.gbico.net hoặc gọi điện vào Hotline: 0911 49 33 44 để đăng ký tư vấn chuyên sâu miễn phí 1-1 riêng tư với chuyên viên của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến chương trình đầu tư định cư Mỹ và các khu vực khác.

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.