EB5: Cách xác định tuổi con đủ tiêu chuẩn đi kèm ba mẹ

EB-5 là chương trình đầu tư định cư Mỹ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn lấy thẻ xanh cho cả gia đình. Thông qua chương trình, vợ/chồng cùng các con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ xanh và hưởng đầy đủ quyền thường trú nhân của Mỹ.

Vậy tính tuổi như thế nào để biết con cái có đủ tiêu chuẩn để đi kèm hồ sơ bố mẹ?

Đạo luật CSPA có hiệu lực từ ngày 6/8/2002. Đạo luật này được hình thành để bảo vệ việc xếp loại diện di dân của một người được xem là trẻ em khi người này quá 21 tuổi vì thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài. Để hội đủ điều kiện áp dụng CSPA, cần phải hội đủ hai tiêu chuẩn:

Tuổi tính theo công thức CSPA của người con phải dưới 21.

Có động thái yêu cầu CSPA trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ đến lượt được xử lý.

Để xác định tuổi con đủ tiêu chuẩn đi kèm bố mẹ thì được tính bằng cách khấu trừ số ngày mà hồ sơ được xử lý tại Sở Di Trú (USCIS) khi ngày ưu tiên của hồ sơ đến hạn.

Nếu lấy ngày ưu tiên đến hạn trừ đi số ngày hồ sơ được xử lý tại USCIS mà con dưới 21 tuổi, thì con sẽ được bảo vệ theo luật CSPA.

Cụ thể, cách tính tuổi để xác định con có thể đi kèm hồ sơ ba mẹ hay không, chúng ta cần những thông tin sau:

1. Ngày ưu tiên của hồ sơ I-526 (ngày nộp hồ sơ I-526)

2. Ngày hồ sơ I-526 được USCIS chấp thuận 3.

Ngày sinh nhật người con tròn 21 tuổi

Ví dụ: Ngày ưu tiên của hồ sơ I-526 là 14/04/2017

         Ngày hồ sơ I-526 được USCIS chấp thuận là 25/07/2018

         Ngày sinh nhật người con tròn 21 tuổi là 25/05/2019

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem thời gian hồ sơ được xử lý tại USCIS trong bao lâu, bằng cách lấy ngày hồ sơ được chấp thuận trừ ngày ưu tiên.

Theo ví dụ trên, thời gian hồ sơ được xử lý là: 25/07/2018 – 14/04/2017 = 467 ngày

Tiếp theo, ta tính từ thời điểm thực tế người con tròn 21 tuổi cộng với thời gian hồ sơ được xử lý tại USCIS.

Ví dụ: ngày 25/05/2019 + 467 ngày = 03/09/2020.

Vậy, ngày 03/09/2020 sẽ là ngày sinh nhật 21 tuổi của người con theo luật CSPA. Nếu trước ngày 03/09/2020, mà ngày ưu tiên của hồ sơ đến hạn, thì người con được đi cùng hồ sơ

Thực tế trước đây, khi visa EB-5 được xử lý liên tục thì thời điểm cần quan tâm duy nhất là ngày bắt đầu nộp đơn I-526 do đó không cần thiết phải sử dụng công thức trên mà chỉ cần căn cứ vào số tuổi đúng tại thời điểm đó.

Tuy nhiên hiện nay, thời gian xét duyệt hồ sơ dài hơn, có thể ảnh hưởng đến độ tuổi của con cái phụ thuộc nên các nhà đầu tư cần hiểu rõ công thức tính tuổi để chuẩn bị tốt nhất cho bộ hồ sơ của mình.

 Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0911.49.33.44 để được tư vấn miễn phí về chương trình định cư Mỹ.

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.