Hệ thống giáo dục tại Mỹ

Ngày nay, Mỹ được coi là quốc gia dẫn đầu về giáo dục.

Hệ thống giáo dục của Mỹ cung cấp các môn học phong phú đa dạng nhất trên thế giới, từ khoa học hạt nhân đến phim ảnh, nghệ thuật khiêu vũ,…Tất cả các chuyên ngành đều đạt chất lượng quốc tế.

Giáo dục Mỹ chủ yếu là nền giáo dục công do chính quyền liên bang, tiểu bang, và địa phương điều hành, cung cấp tài chính, với một hệ thống giáo dục cơ bản như sau:

  • NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO (NURSERY SCHOOLS AND KINDERGARTENS)

 Mỹ không có các chương trình nhà trẻ và mẫu giáo công cộng có tính chất bắt buộc. Hầu hết các gia đình tự tìm trường và trả chi phí nhà trẻ và mẫu giáo.

  • TRUNG TIỂU HỌC (PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION)

•    Tiểu Học (Primary hay Elemantary education): học trong 5 năm.

•    Trung Học (Secondary education)+ Trung Học Cơ Sở (Middle school hay Junior High school): học trong 3 năm.

+ Trung Học Phổ Thông (High school hoặc Senior High school): học trong 4 năm.

  • ĐẠI HỌC (HIGHER EDUCATION, POST-SECONDARY EDUCATION, OR TERTIARY EDUCATION)

•    Cao đẳng hệ 2 năm (Junior or Community college):

 – Trường Cao đẳng cộng đồng: đào tạo chung.

– Trường Kỹ thuật/Dạy nghề: dạy nghề, đào tạo kỹ thuật chuyên ngành.

– Trường Cao đẳng dự bị: chuẩn bị cho sinh viên chuyển sang hệ Đại học 4 năm.

•    Cao đẳng 4 năm / Đại học (Senior college or University):

– Trường Đại học: loại trường cơ sở cấp bằng cử nhân.

– Đại học tổng hợp: một thể chế bao gồm nhiều trường đại học và cấp tất cả các loại bằng.

–  Viện công nghệ: trường chuyên về khoa học nhưng cũng có thể đào tạo nhiều lĩnh vực khác.

•    Trường chuyên ngành:

– Trường Y

– Trường Luật

-Trường Kinh doanh

•    Sau đại học: Đào tạo tại các trường Đại học, Đại học tổng hợp hoặc Viện nghiên cứu, bao gồm:

– Bằng Thạc sỹ (Master’s degree – MA): học trong 2 năm.

– Bằng Tiến sỹ (Doctorate degree – PhD): kéo dài từ 2-6 năm.

Để được hỗ trợ đầu tư quốc tế, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0911.49.33.44 để được hỗ trợ tốt nhất .

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.