Mức tiền đầu tư EB5 có thể TĂNG GẤP BA không cần thông qua Quốc Hội?

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 với hàng loạt lần gia hạn (lần gia hạn gần đây nhất đến ngày 30/09/2019) vẫn giữ nguyên mức tiền đầu tư US $500,000 khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá thấp nguy cơ mức đầu tư sẽ tăng và chủ quan trước những biến động của thị trường EB-5.

Chương trình EB5 được Chính phủ ban hành từ những năm 1990, chương trình đã đặt ra số vốn đầu tư tối thiểu là $500.000 USD vào các dự án nằm trong vùng khuyến khích đầu tư TEA. Đồng thời, mỗi suất đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ.

Một số nguồn thông tin đáng tin cậy từ các chuyên gia chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 cho rằng mức đầu tư có thể tăng lên đến $1.800.000 hoặc $1.350.000. Đồng thời, mỗi suất đầu tư sẽ phải tạo ra 12 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ thay vì 10 việc làm như yêu cầu hiện nay. Cùng với đó là sư thay đổi luật dành cho Khu vực khuyến khích đầu tư (Targeted Employment Area – TEA), nếu kiến nghị được thông qua thì các dự án trong tương lại sẽ không nằm ở trung tâm thành phố lớn của Mỹ hoặc dự án chỉ thuộc vùng nông thôn mới được thỏa điều kiện.

Hơn nữa, yêu cầu của chương trình đầu tư EB5 còn được siết chặt hơn bằng việc xét duyệt kỹ càng trình độ học vấn của nhà đầu tư tham gia

Cơ hội vàng quyết định đầu tư EB5 với mức đầu tư không đổi

Trước giai đoạn thay đổi mang tính lịch sử Chương trình đầu tư định cư Mỹ, các nhà đầu tư không nên chờ đợi, trì hoãn, cơ hội đầu tư với mức tiền $500.000 chỉ còn rất ngắn hạn.

Trong trường hợp Sở di trú muốn thay đổi số vốn đầu tư trước khi dự luật được Quốc hội thông qua có khả năng xảy ra?

Đáp án là “Có” và có nhiều cách để làm điều này.

Luật INA § 203(b)(5)(C) nêu rõ:

Mức đầu tư yêu cầu:

(i) Trừ khi có quy định khác trong điểm này, mức vốn yêu cầu sẽ là 1 triệu USD. Tổng Chưởng lý cùng cố vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có quyền tăng số tiền đã ấn định tại các quyết định trước đó.

(ii) Thay đổi điều kiện Vùng ưu tiên TEA: Tổng Chưởng lý có quyền thay đổi số tiền đầu tư vào Vùng khuyến khích đầu tư TEA nhưng không được thấp hơn ½ số tiền đầu tư quy định tại điều (i).

(iii) Thay đổi điều kiện đầu tư đối với khu vực đô thị, những vùng có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn mức trung bình quốc gia và những khu vực không thuộc Vùng khuyến khích đầu tư. Trong trường hợp này, Tổng Chưởng lý có quyền ấn định số tiền đầu tư lớn hơn (không quá 3 lần) số tiền đầu tư quy định tại điều (i)

Mặc dù các đạo luật, văn bản vào năm 1990 sử dụng thuật ngữ cũ “Tổng Chưởng lý” nhưng hiện nay trách nhiệm ban hành luật di trú đã thuộc về Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa sau khi Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cũ (ban đầu là INS) giải thể. Có thể thấy quốc hội đã ủy quyền cho phép Bộ Di trú tăng số tiền đầu tư tối thiểu mà không cần thay đổi luật định.

Sở Di trú cùng với Bộ Lao động và Bộ Ngoại giao có quyền tăng số tiền đầu tư cao hơn mức 1 triệu USD hiện tại, số tiền đầu tư áp dụng với vùng ưu tiên TEA cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Sở Di trú có thể thay đổi số tiền đầu tư vào vùng ưu tiên TEA miễn là không thấp hơn ½ mức đầu tư thông thường; và/hoặc

Sở Di trú có thể tăng số tiền đầu tư lên 3 triệu USD cho những dự án:

  • Nằm trong khu vực đô thị;
  • Không nằm trong vùng ưu tiên;
  • Nằm trong vùng có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình quốc gia.

Cần lưu ý rằng đã có đề xuất rằng đơn I-526 của những dự án nằm trong khu vực đặc biệt phát triển sẽ được xem xét riêng. Tuy nhiên tới hiện tại đề xuất này vẫn chưa đi vào thực tế.

Hiện rất khó để dự đoán khả năng nào có thể xảy ra. Bất kỳ động thái tăng vốn đầu tư nào cũng có thể khiến thị trường rối loạn nếu không được chuẩn bị và lên kế hoạch cẩn thận. Các bên liên quan cũng sẽ cần hiểu rõ và điều chỉnh các điều khoản phù hợp với những hồ sơ đang xử lý, các văn bản mời đầu tư và các khoản đầu tư ban đầu nhằm bảo vệ giao dịch, giảm thiểu ảnh hưởng tới chương trình.

Tóm lại, Sở Di trú vẫn hoàn toàn có thể nâng số tiền đầu tư lên 10 triệu USD chỉ trong vòng một ngày hay thay đổi số tiền đầu tư vào Vùng khuyến khích đầu tư TEA. Tuy nhiên, những hành động này sẽ được xem là động thái khiến Tòa án Liên bang giới hạn quyền của Sở Di trú đối với các vấn đề pháp lý của chương trình EB-5.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý anh/chị Nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại website: www.gbico.net hoặc gọi điện vào Hotline: 0911.49.33.44 để đăng ký tư vấn trực tiếp chuyên sâu riêng tư 1+1 cho từng gia đình cùng với chuyên viên của chúng tôi về chương trình đầu tư định cư Mỹ và các khu vực khác.

Sự thành công của khách hàng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.