Thang điểm định cư Canada

THANG ĐIỂM ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN DOANH NHÂN

THANG ĐIỂM ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ DIỆN DOANH NHÂN

TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN ĐIỂM SỐ TỐI ĐA
Bằng cấp 25
Kinh nghiệm kinh doanh 35
Độ tuổi 10
Khả năng anh ngữ hoặc Pháp ngữ 24
Khả năng thích nghi 6
Tổng Cộng 100
Điểm đạt 35
1, Bằng cấp (tối đa: 25 điểm)  
Bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ và ít nhất 17 năm học toàn thời gian hoặc tương đương 25
Có 2 hoặc nhiều hơn bằng đại học ở cấp độ cử nhân và ít nhất 15 năm học toàn thời gian hoặc tương đương.
Hoặc có tốt nghiệp 1 khóa học trong 3 năm sau trung học và ít nhất 15 năm học toàn thời gian hoặc tương đương
22
Có bằng đại học ở cấp độ cử nhân trên 2 năm và ít nhất 14 năm học toàn thời gian hoặc tương đương.
Hoặc có tốt nghiệp 1 khóa học trong 2 năm sau trung học và ít nhất 14 năm toàn thời gian hoặc tương đương.
20
Có bằng đại học ở cấp độ cử nhân trên 1 năm và ít nhất 13 năm học toàn thời gian hoặc tương đương.
Hoặc có tốt nghiệp 1 khóa học trong 1 năm sau trung học và ít nhất 13 năm học toàn thời gian hoặc tương đương
12
Có bằng tốt nghiệp Trung Học 5
2, Kinh nghiệm kinh doanh (tối đa 35 điểm)  
2 năm kinh nghiệm 20
3 năm kinh nghiệm 25
4 năm kinh nghiệm 30
5 năm kinh nghiệm 35
5, Khả năng thích nghi (tối đa 6 điểm)  
Đã tham gia và tìm hiểu Canada trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn 6
Đã tham gia hoạt động phổ biến chính sách nhập cư do Liên Bang-Tỉnh đồng tổ chức 6

 

ĐỘ TUỔI (tối đa 10 điểm)
ĐỘ TUỔI 17 18 19 20 21-49 50 51 52 53 54+
ĐIỂM SỐ 2 4 6 8 10 8 6 4 2 0
KHẢ NĂNG ANH NGỮ / PHÁP NGỮ (tối đa 24 điểm)      
Thang điểm tiếng Anh      
CẤP ĐỘ ĐIỂM/KỸ NĂNG THANG ĐIỂM IELTS      
NÓI NGHE  ĐỌC VIẾT      
Cao Ngôn ngữ chính: 4
Ngôn ngữ phụ: 2
6.5-9.0 7.5-9.0 6.5-9.0 6.5-9.0      
Trung Bình Áp dụng cho cả 2 Ngôn ngữ: 2 5.5-6.0 5.5-7.0 5.5-6.0 5.5-6.0      
Cơ Bản Áp dụng cho cả 2 Ngôn ngữ: 1 4.0-5.0 4.5-5.0 3.5-4.5 4.0-5.0      
Không 0 <4.0 <4.5 <3.5 <4.0      
                 
Thang điểm tiếng Pháp      
CẤP ĐỘ ĐIỂM/KỸ NĂNG THANG ĐIỂM TEF      
NÓI NGHE  ĐỌC VIẾT      
Cao Ngôn ngữ chính: 4
Ngôn ngữ phụ: 2
349-450 280-360 233-300 349-450      
Trung Bình Áp dụng cho cả 2 Ngôn ngữ: 2 271-348 217-279 181-232 271-348      
Cơ Bản Áp dụng cho cả 2 Ngôn ngữ: 1 181-270 145-216 121-180 181-270      
Không 0 0-180 0-144 0-120 0-180      

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý anh/chị Nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại website: www.gbico.net hoặc gọi điện vào Hotline: 0911.49.33.44 để đăng ký tư vấn trực tiếp chuyên sâu riêng tư 1+1 cho từng gia đình cùng với chuyên viên của chúng tôi về chương trình đầu tư định cư Canada và các khu vực khác.

Sự thành công của khách hàng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chúng tôi.

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.