Thông tin cập nhật về Nghị quyết Tiếp tục (CR) để Chính phủ mở rộng và gia hạn chương trình EB-5 sau ngày 8/12/2017

Một Nghị quyết Tiếp tục (CR) đã được đệ trình vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2017. Đây được xem như là một phương tiện để mở rộng hoạt động của Chính phủ đến ngày 22 tháng 12 năm 2017, do đó ngăn chặn việc chính phủ ngừng hoạt động. Nghị quyết Tiếp tục (CR) có thể được biểu quyết sớm nhất vào Thứ tư hoặc Thứ năm của tuần này. Đã có một cuộc thảo luận khác về việc đưa ra một Nghị quyết Tiếp tục ngắn hạn vào tháng 1 năm 2018, nhưng đó là chủ đề của các cuộc đàm phán đang diễn ra. Nếu được ký phê duyệt, Nghị quyết Tiếp tục (CR) mới sẽ gia hạn chương trình EB-5 cho đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2017. Chúng tôi sẽ cung cấp một bản cập nhật ngay khi Nghị quyết Tiếp tục (CR) đã được thông qua và ký kết.

Nguồn:eb5insights.com

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng tham khảo tại website www.gbico.net hoặc gọi điện vào Hotline: 0911 49 33 44 để được tư vấn trực tiếp về các vấn đề liên quan đến chương trình đầu tư định cư Úc và các khu vực khác.

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.