Thuế ở Mỹ – những thông tin quan trọng dành cho các nhà đầu tư EB5

Khi nhắc về Thuế Mỹ cần lưu ý các vấn đề chính:

• Ai là người trả thuế?

• Thu nhập nào cần phải trả thuế?

• Trả thuế như thế nào?

 

Ai là người trả thuế

– Cá nhân không phải là người Mỹ (không có thẻ xanh) nhưng ở Mỹ quá 183 ngày như khách du lịch, du học sinh, đi công tác …

– Cá nhân là công dân và thường trú nhân của Mỹ là những người đã có thẻ xanh, ngày đầu tiên đặt chân tới Mỹ thì đã tính là thường trú nhân và thuế sẽ tính từ ngày đó.

Thu nhập nào cần phải trả thuế

Bao gồm tiền lương, thặng dư vốn, cổ tức và thu nhập lãi

1. Tiền lương (Wages and salary)

2. Thặng dư vốn: mua và bán cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, doanh nghiệp.

Thặng dư vốn chia ra 2 loại:

• Ngắn hạn < 1 năm khi bán tài sản đi thì sẽ được tính thuế như thu nhập thông thường, tương đương như thu nhập lương

• Dài hạn khi giữ tài sản > 1 năm, sau khi bán đi trừ phần vốn ra sẽ phải đóng thuế trên phần còn lại và thuế sẽ được đánh khác nhau tùy thuộc vào thu nhập của năm đó

3. Cổ tức đủ điều kiện là phân phối tiền mặt hoặc tài sản của một công ty nước ngoài hoặc trong nước đủ điều kiện từ E & P (thu nhập và lợi nhuận) cho cổ đông đối với cổ phiếu của mình

• Cổ tức và thu nhập lãi: cổ phiếu hoặc tài sản của công ty mà mỗi năm sẽ nhận được cổ tức và lãi thì sẽ vẫn đóng thuế trên phần thu nhập đó

• Nhà đầu tư EB-5 khi nhận được lãi từ dự án vẫn đóng thuế trên phần lãi đó. 

Đóng thuế như thế nào

Thuế Mỹ được tính ở 3 cấp Chính phủ: Liên bang, Tiểu bang và Địa phương

– Thuế Liên bang phụ thuộc vào số thu nhập kiếm được từ 10% đến 37%.

– Thuế Tiểu bang từ 0% đến 13.3%, có 7 bang có thuế suất 0%

– Thuế Địa phương phụ thuộc vào nơi ở: Mức thuế suất ở mỗi nơi khác nhau.

 

Thuế Mỹ dành cho người nước ngoài

• Người nước ngoài không cư trú tại Mỹ chỉ bị đánh thuế trên thu nhập kiếm được ở Mỹ hoặc nhận từ các nguồn của Mỹ.

• Hầu hết những nhà đầu tư EB-5 chưa trở thành thường trú nhân sẽ được coi là người không cư trú tại Mỹ.

Thuế dành cho thường trú nhân của Mỹ

• Ngày đầu tiên đến Mỹ thì đã được công nhận là thường trú nhân của Mỹ mặc dù chưa nhận được thẻ xanh.

• Thường trú của Mỹ sẽ bị đánh thuế trên toàn cầu, nghĩa là khi thu nhập phát sinh tại bất cứ đâu trên thế giới thì vẫn khai thuế. Tuy nhiên nếu phần thu nhập phát sinh đã đóng thuế tại nước sở tại thì sẽ được khấu trừ lại thuế tại Mỹ khi nộp hồ sơ thuế

• Thuế thừa kế (cho tặng) thì người cho sẽ đóng thuế.

Nguồn: tổng hợp 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý anh/chị Nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại website: www.gbico.net hoặc gọi điện vào Hotline: 0911.49.33.44 để đăng ký tư vấn trực tiếp chuyên sâu riêng tư 1+1 cho từng gia đình cùng với chuyên viên của chúng tôi về định cư Mỹ và các khu vực khác.

Sự thành công của khách hàng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chúng tôi.

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.