USCIS phát hành ấn bản mới của Mẫu đơn I-829

USCIS vừa công bố phát hành một ấn bản mới của Mẫu đơn I-829 ngày 21 tháng 4 năm 2017. Kể từ ngày 24/07/2017, USCIS sẽ chỉ chấp nhận ấn bản phát hành ngày 21/04/2017. Cho đến thời điểm đó thì các nhà đầu tư vẫn có thể sử dụng phiên bản ngày 07/05/2015. Cả hai phiên bản Mẫu đơn I-829 đều có sẵn để tải xuống miễn phí trên trang web USCIS.

Mẫu đơn I-829 đã sửa đổi gần giống với yêu cầu và cấu trúc của Mẫu đơn I-526 đã sửa đổi. Chẳng hạn, Mẫu đơn I-829 yêu cầu số biên lai của Mẫu I-924 được chấp thuận liên quan đến Mẫu I-829. Ngoài ra, Mẫu I-829 đã sửa đổi có chỗ để liệt kê các việc làm tạo ra, tương tự như Mẫu I-526 đã sửa đổi. Các thay đổi đối với Mẫu I-829 xuất hiện phù hợp với mong muốn của USCIS để trích xuất thông tin nhiều hơn thông qua các mẫu đơn cho người yêu cầu EB-5.

Mẫu I-829 rất quan trọng vì đây là bước cuối cùng trong cuộc hành trình của nhà đầu tư EB-5. Mẫu I-829 phải kèm theo bằng chứng cho thấy :

(1) Nhà đầu tư đã đầu tư, hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư với số vốn cần thiết

 

(2) Nhà đầu tư duy trì đầu tư này trong suốt thời gian cư trú dài hạn có điều kiện.

 

(3) Doanh nghiệp thương mại mới tạo ra hoặc dự kiến tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho các nhân viên trong một khoảng thời gian hợp lý.

Sau khi được chấp thuận Mẫu I-829, nhà đầu tư nhận được thẻ xanh không điều kiện.

Dillon Colucci
Theo EB-5 Insights

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng tham khảo tại website www.gbico.net hoặc gọi điện vào Hotline: 0911 49 33 44 để đăng ký tư vấn chuyên sâu miễn phí 1-1 riêng tư với chuyên viên của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến chương trình đầu tư định cư Mỹ và các khu vực khác.

Copyright© Gbico Ltd. All rights reserved.